JORNADA – 24 d’octubre 2018

L’emprenedoria social, un camí de transformació