La principal característica d’una empresa social és el doble objectiu que persegueix: Són empreses que busquen l’obtenció de benefici econòmic sense que aquest sigui l’objectiu últim sinó un mitjà per assolir un finalitat social (millora del benestar d’una comunitat, millora del mediambient, millora de la qualitat de vida d’un col·lectiu vulnerable, etc.) mitjançant solucions innovadores.

NOTÍCIES

  •   http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/novetats-i-premsa/novetats/2017/04/24/noticia122604.jsp   El Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 2016-2020, en el qual Barcelona Activa està activament implicada, té com a objectiu fomentar l’ocupació de qualitat, tenint en compte els col·lectius més vulnerables, així com potenciar el desenvolupament de l’economia de proximitat i......

  • L’Ajuntament de Barcelona aposta per l’impuls d’una nova línia d’acció: la transformació de la ciutat a través de l’Economia Cooperativa, Social i Solidària, per a una major justícia social. A través de la seva nova web http://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca publiquen notícies referides a iniciatives, col·lectius i recursos......

  • Alencop és una de les és una de les organitzacions col·laboradores amb el projecte ESDIS Emprenedoria Social, Diàleg i Sensibilització. Serà l’empresa social convidada a explicar-nos el seu cas a les xerrades: / Dijous 22 febrer 2018 / 10:30h / Casal de la Prosperitat (Nou......

  • Batec Mobility és una de les organitzacions col·laboradores amb el projecte ESDIS Emprenedoria Social, Diàleg i Sensibilització. Serà l’empresa social convidada a explicar-nos el seu cas a la xerrada del dia 13 de febrer de 2018 al Centre Ton i Guida de Nou Barris. Batec......

  • Utilitzarem el hashtag #ESDISbcn per poder compartir comentaris a Twitter sobre el projecte ESDIS Emprenedoria social, diàleg i sensibilització....

  • El proper dimarts 13 de febrer, les entitats Avalon i Ceps presenten la primera sessió informativa en Emprenedoria Social en tant que model alternatiu de treball, al marc de l’economia cooperativa, social i solidària. Tindrem com a organització invitada a Batec Mobility, una empresa social......

Entitats promotores:

Amb el suport de:

Entitats col·laboradores: